t r e d j e ⠇ e t a s j e    om

Low ** HEY WHAT

Først, justering. Så etablering. En konstatering av ønske om opprettholdelse, med erkjennelse av usikkerhet. Støy i forgrunn og bakgrunn. Bevegende lyd og innhold. Følelse av relevans og bevegelse.

Overgang.

Tålmodighet. Stemmene står sammen. De står sammen. Redsel og frykt. Mulige konsekvenser. Usikkerhet. Valg. Overlate. Etterlate.

Ro. En reise.

En kamp. I mørke. Mot fienden. Kom fram.

Utstrakt.

Det uante rundt omkring oss, i oss. Omgivelser. Reiser. Påvirkning. Ikke vite.

Puls. Ønske velkommen. Forsøke å oppnå kontakt. Føle tyngden. Flyte med uten å påvirke. Orker ikke.

Vi har ikke sett alt. Drømmene tar en igjen. Om å kjenne på drømmer igjen. Ikke noe en kan velge. Erkjennelse av noe som aldri vil oppnås. Ro. Refleksjon.

Ikke alt sies.

Vær her. Med meg. Fysisk nær. Være hos. Alt hver en rommer. Det kjente og det usagte.

Ubalanse. Eksisterer.

Kostnad.

Helhet, sammenheng. Nært. Personlig. Allment. Fysiske uttrykk. Fra tiden. Sterkt.

Om å skrive fra et utenforskap. Komme sammen. Holde sammen.

 

Low - White horses

Low - Hey

Low - Days like these

Low - I can wait

Low - All night