t r e d j e ⠇ e t a s j e    om

Bokhylla

Se forrige e-post / Se neste e-post / Se alle e-poster
Emne: Bokhylla
Til: Vilde
Fra: Tormod
Tid: Mandag 7. februar 2022, 22:50

Vilde,

Framfor meg nå er en tekst. Navnet ditt ses på omslaget.

Tittel
Spor

Forsidemotiv
Motiver fra dagligliv

Ingen informasjon om år eller forlag.

Ditt navn, tittelen, forsidemotivet, teksten. Tittelsiden ser ut til å ha blitt revet av resten av teksten, for så å ha blitt festet på igjen.

Er underveis i boka.

Første gang jeg kan huske å ha sett boka var etter jeg fant et hefte i bokhylla som jeg ikke kunne huske å ha sett før. Jeg satt meg ned i stolen og begynte å se gjennom det. Teksten der handler om at noen som er på besøk setter inn innhold i den de besøker sine bokhyller. Det antydes at de med det ønsker å henlede den lesendes oppmerksomhet mot noe de mener den lesende hittil har oversett, noe som kan endre den lesendes kurs. Jeg ser nærmere på bokhylla, og finner nytt og hittil ukjent innhold flere steder. Tar ut alt hittil ukjent og legger det på gulvet. Her har jeg mye lesing foran meg.

Setter av tid de neste dagene til å lese gjennom det nye innholdet. Tar meg noen fridager fra jobb for å få til det, akkurat som jeg tar meg en fridag for å skrive dette til deg.

Ute er det hvitt, snø, men også is og asfalt. Det grønne er delvis skjult, delvis en del uker lenger der framme. Underlaget har vært glatt noen uker nå. Vekselvis smelting og tilfrysing.

Tredje dagen etter funnet tar jeg opp boka med ditt navn på omslaget. Ser at du også har signert boka. Eller mer presist, jeg ser noe som kan være din signatur, men siden jeg ikke vet hvordan din signatur beveger seg, kan jeg ikke si om det er du som har formet bokstavene i navnet ditt jeg nå ser foran meg.

Da jeg leser om bøkene du har skrevet og som er gitt ut er ikke denne boka blant de.

Det er noe ved innholdet som griper jeg. Jeg bestemmer meg for å skrive til deg.

Jeg har begynt å fundere på hvordan heftet og bøkene kan ha kommet til bokhylla her. Først litt om bokhylla. Den består av plassbygde hyller som er festet inntil veggen på et kombinert lese- og soverom i annen etasje. Veggene er skråstilte. Alle hyller har ulik bredde, den nederste er bredest, den øverste smalest. Innholdet er plassert utfra farge. På den andre siden av veggen er en liknende bokhylle ved trappen ned til etasjen under.

Jeg ser ofte gjennom innholdet i bokhylla. Heftet og bøkene kan nesten ikke ha vært i hylla lenge før jeg oppdaget det. Jeg kan ikke huske at det har vært noen på besøk her nylig.

Jeg bor sammen med familien. Kan de har satt inn dette? Jeg har spurt de, og de er like forundret som meg.

Jeg har lurt på om vi har latt dørene stå åpne her, men jeg tviler på det. Jeg har også lurt på om det kan være skjulte ganger i veggen bak bokhylla med en mekanisme for å hente ut og legge til nytt innhold i hylla. Jeg har prøvd å måle veggen for å vurdere om den virker forholdsmessig bred. Jeg synes ikke den gjør det. Jeg synes å huske at jeg har lest om slike mekanismer tidligere, og at det har vært en kilde til både frustrasjon og glede for noen som har hatt slike, kanskje uten å vite om det. Det finnes vel også andre mulige forklaringer.

Har jeg funnet noen fellesnevner for innholdet jeg har lest så langt? Ingen åpenbar kanskje, variasjonen er tilsynelatende stor. Mye virker relevant for meg og inneholder mye å fundere på.

Om Spor
Det er ingen sidenummerering. Jeg har ikke telt sideantallet. Jeg kommenterer bare innholdet fram til dit jeg hittil har kommet. Noen steder er det håndskrevet innhold. Det virker som om teksten er skrevet fra en person til en annen. Jeg klarer ikke å identifisere om teksten i så fall er ment til meg, eller om skriveren har tenkt på en bestemt person da teksten ble skrevet. Den består av ulike typer tekstinnhold. Notater fra livet. Erfaringer. Allegorier. Det hele er intrikat utformet. Noe leser jeg raskt, annet må jeg lese flere ganger for å komme meg fram til en forståelse av. Noe forstår jeg ennå ikke. Det er en stilmessighet der jeg ikke har vært utsatt for tidligere.

Du er kanskje like overrasket over å lese dette som jeg var over å finne det nye innholdet i bokhylla her? Eller kanskje ikke. Er dette kanskje en tekst du fortsatt skriver på? Eller virker denne teksten like ukjent for deg som den inntil nylig var for meg? Jeg har mange spørsmål til deg, men velger å ikke stille deg alle nå. Jeg kjente i alle fall på et behov for å skrive til deg, og er spent på om og eventuelt hva du skriver tilbake.

Nå har det vært en lang dag med lesing. Behøver å koble av med m & m (mat og musikk). Har noe risotto nede jeg skal tilberede med forhåpentlig fantastisk musikk i høyttaleren på bordet. Om en time eller to kommer familien hjem. Senere i kveld tenker jeg å notere fra dagens lesning. Må jobbe et par-tre dager fra i morgen igjen, men tror jeg skal få lest noe videre på kveldstid.

Tormod

Ps

Ved nyttårstider fikk jeg satt opp en lapp på fire steder. En i Singsås, en i Tonstad, en i Alteidet og en i Ifjord. Samme innhold sto på lappen alle de fire stedene. Forbokstaven i stedene er de samme forbokstavene som fornavnene vi i familien har. STAI. "Ønsker tips til å lykkes med samholdet, utviklingen, dynamikken og smilene. Tips gjengjeldes med tips og kan sendes til ...". Jeg la inn både postadresse og epostadresse. Har fått inn noen tips og har gjengjeldt de ved å sende tips jeg har vurdert som likeverdige de jeg har fått.

Lurer på om bøkenes komme kan ledes tilbake til en av disse lappene. I så fall er jeg hittil i villrede om hvor og til hvem jeg kan sende mine tips. Ikke minst vil jeg ha en formidabel innsats i å gjengjelde den helheten jeg her har mottatt.

Som du kanskje forstår vil jeg være deg dypt takknemlig hvis du kan hjelpe meg med å finne ut av hvordan innholdet har nådd bokhylla her. Jeg stiller meg til disposisjon for ethvert spørsmål du måtte ha som kan bidra til å finne ut mer om dette, og vil, om ønskelig, gjengjelde tips med tips.

Se forrige e-post / Se neste e-post / Se alle e-poster